Te machiavellista személyiség vagy?

Posted by Szexvital.hu 2022-08-15 1 Hozzászólás

Ki volt Machiavelli?

A machiavellisták Niccolò Machiavelli: A fejedelem című műve alapján kapták a nevüket. Ez volt Machiavelli legismertebb, de egyben legvitatottabb munkája. Ebben Machiavelli leírja, hogy egy államot a mindenkori adott realitásokkal számolva, a vágyakat, a célokat, lehetőségeket, kilátásokat, fogyatékosságokat és hibákat egyaránt mérlegelve kell és szabad csak kormányozni. [1]

Machiavelli szerint minden rátermett férfi el tud kormányozni bármilyen államot, ha a fentieket szem előtt tartja. Ebben a hadseregnek szerinte elsősorban nem karhatalmi, hanem védelmi, illetve hódítási feladatai vannak, hiszen a belső békét senki sem képes fegyverrel tartósan biztosítani, ahhoz a polgárok többségének egyetértése szükséges.

Milyen is az a machiavellista személyiség?

Prof. dr. Bereczkei Tamás pszichológus, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem intézetvezető egyetemi tanára szerint [2] az utóbbi két évtized során nagy figyelmet szenteltek a Big Five elmélet keretein belül értelmezett öt dimenzió, vagyis a

  • Nyitottság
  • Lelkiismeretesség
  • Extraverzió
  • Barátságosság és
  • Neuroticitás,

valamint a machiavellista egyének személyisége közötti összefüggésekre.

Az öt dimenzió közül három esetében mutatkozott kapcsolat. Ezek alapján a magas fokú machiavellizmussal jellemezhető egyének alacsony lelkiismeretességgel és barátságossággal, viszont magas neuroticitással jellemezhetőek. Ezeket figyelembe véve véleménye szerint elmondható, hogy a machiavellista egyének negatív elvárásokat támasztanak társaikkal szemben és kevésbé bíznak meg bennük.

Kevéssé hajlandók együttműködésre, és a mások számára alapvető normákat sem követik szívesen. Annak az oka, hogy kevésbé barátságosak valószínűleg az lehet, hogy így könnyebben érhetik el céljaikat, ezen kívül pedig, mivel eléggé bizalmatlanok, kevésbé esnek áldozatául megtévesztésnek és csalásnak.

A machiavellista egyének kisebb mértékű felelősségtudattal rendelkeznek. Életüket nem szorítják keretek közé, azonban éppen emiatt jóval könnyebben alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez, mint mások. Jóval rugalmasabbak is, hiszen lazábban kezelik a kötöttségeket, mint embertársaik.

 

 

Az, hogy magas neuroticitással jellemezhetők azt jelenti, hogy hamar ki tudnak billenni a lelki stabilitásukból és így jóval könnyebben képesek elveszíteni a higgadtságukat is. Azonban ez jóval érzékenyebbé teszi őket a veszélyekkel szemben, hiszen hamarabb fel tudnak figyelni olyasmire, ami másnak egyáltalán nem tűnik fel.

Érzelmileg jellemző rájuk a távolságtartás, mely szintén megmagyarázható azzal, hogy nem túlságosan bizalmasak a többiekkel szemben, így pedig jóval könnyebben tudják megvédeni magukat az esetleges bántásoktól, veszélyektől. Mivel nagyon is reálisak tudnak maradni, így az események érzelmi oldala egyáltalán nem érinti meg őket, éppen emiatt tárgyilagosan képesek szemlélni a világot. Ám ez az érzelmi távolmaradás az együttérzés hiányát is jelentheti számukra. Akár egy másokat felkavaró esemény mellett is hidegvérrel el tudnak menni úgy, hogy megőrzik nyugalmukat és egyáltalán nem vonódnak be.

Általában előre gondolkodnak, és kerülik a váratlan helyzeteket, hiszen azok mindig kiszámíthatatlanok, az ő fontossági sorrendjükben pedig igencsak előre került a biztonság. Érzelmeiket nagyon nehezen és igen alacsony szinten képesek csak kifejezni, de kötődésük is gyenge, éppen emiatt képesek az emberek nagy többségét habozás nélkül befolyásolni, és felhasználni saját céljaik elérése érdekében.

Kiváló manipulátorok, de nagyon félnek attól, hogy egyszer ők is ennek áldozatává válnak, éppen ezért nagyon nehezen bíznak meg bárkiben is, saját magukon kívül. Kapcsolataik ezért nem az érzelmekre épülnek, hiszen a legtöbb emberben nem képesek megbízni, és ellenséget látnak bennük. Szerintük a különféle élethelyzetekben a kontrollt mindig a külső tényezők befolyásolják.

Jó, vagy rossz dolog machiavellistának lenni?

Ahogy az életben semmi sem fekete és fehér, úgy azt is igen nehéz eldönteni, mennyire jó vagy rossz, ha valaki machiavellista. A machiavellistákat olyan embereknek tartják, akik másokat eszközként használnak fel saját céljaik elérésének érdekében. Mivel általában cinikus világnézet jellemzi őket, és úgy gondolják, az emberek általában rosszak, így nehezen nyílik meg a szívük mások irányába. Számukra a cél szentesíti az eszközt, azonban eközben, bár céljukat lehet, hogy sikerül elérniük, valószínűleg nagyon nehezen találják meg a tartós boldogságot a maguk által teremtett, félelmekkel teli, zárt világukban.

Hideg fejjel döntenek, de úgy vélik, a machiavellisták kifejezetten okos emberek. Képesek bárki eszén túljárni, félrevezetni azt, és átlagon felül ismerik ki az embereket. Akár a legféltettebb titkokat, szándékokat is képesek kitalálni, éppen ezért olyan sikeresek. Ebben. de az élet más részében kihívásokkal küzdenek. A meleg, szeretetteljes kapcsolat kialakítása egy machiavellista személyiség számára szinte lehetetlen feladatnak bizonyul. Gondolhatnánk, hogy mint annyi minden más, valószínűleg ez is hidegen hagyja őket. Lehet, hogy így van, de ahogy minden ember, így valószínűleg ők is vágynak szeretetre, márpedig ezt nagyon nehezen képesek megadni és elfogadni.

A machiavellista szerint, ha valaki hagyja magát kihasználni és becsapni, akkor az az illető problémája, és ezesetben ezt büntetlenül meg is lehet vele tenni. Mivel igen kevés empátiával rendelkeznek, így számukra az emberek leginkább eszközök céljaik eléréséhez, mintsem társak vagy egyéniségek. Ugyanakkor igen félrevezetőek lehetnek, hiszen annak ellenére, hogy belül ridegek, kívül tudnak nagyon is elbűvölőek és kedvesek lenni. Ez persze nem belülről fakad, csupán egy újabb kellék az igencsak nagy eszköztárukból, amellyel képesek másokat manipulálni, vagy kihasználni.

Hogy vesszük észre, hogy machiavellistával van dolgunk?

Nagyon nehéz elsőre rájönni, hogy kivel is állunk szemben, hiszen kitűnő színészek. Ami gyanús lehet, hogy ha valaki mindenkivel jóban akar lenni, mindenkinek a legbelsőbb köréhez akar tartozni, annak valószínűleg hátsó szándékai vannak. A machiavellista személyiség mindenkivel elbűvölő, hiszen így tud a leginkább közel férkőzni hozzá, hogy megtudjon mindent, ami később a hasznára válhat.

Mivel mindenkivel jó látszati kapcsolatot akar kialakítani, ezért általában mindenkinek azt mondja, amit az illető éppen hallani szeretne. Kerüli a nyílt konfliktus helyzetet, hiszen az gátat szabhat az ismeretségnek, és az azzal járó előnyöknek is. Első ránézésre vonzóak és érdekesek, azonban az első képletes pofon után már tudni fogjuk, hogy kivel állunk szemben. Éppen ezért fontos, hogy mindig nyitott szemmel járjunk, és a túlságosan érdeklődő emberek esetében legyünk egy kissé óvatosak.

Érdekes belegondolni, hogy milyen sok alkalmunk nyílna visszaélni mások bizalmával, kárt okozni nekik, és hasznot szerezni magunknak, mégsem élünk ezzel a lehetőséggel. Egy belső gát nem engedi, hiszen, ha meg is szereznénk, amire vágyunk, az igazságérzetünk nem engedné, hogy felhőtlenül örüljünk neki. Az emberek nagy többsége ugyanis abban leli örömét, ha jó dolgokat csinál. Sajnos éppen emiatt feltételezzük másokról is, hogy ugyanígy gondolkodnak, és válhatunk egy machiavellista áldozatává. Ennek ellenére nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy igenis vannak jó és önzetlen emberek, és hogy a machiavellisták számára sem biztos, hogy egy életen át ez a vezérelv lesz a követendő példa. Talán egyszer történik valami, ami azt eredményezi, hogy az igazi érték felé veszik az irányt, és megtalálják azt a boldogságot, amely az emberek nagy többségének kijár.

Hogy észrevedd, ha manipulálni akarnak, szedd az Agyserkentő tablettát.

 

[1] https://hu.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli

[2] https://mindsetpszichologia.hu/egy-lepessel-mindig-elotted-jar-a-machiavellista-szemelyiseg

1 Hozzászólás

Sport-kiegeszitok:
2022-08-22, 23:10:04, sport-kiegeszitok.hu
Válasz

100%-ban érdekelt a cikked. Bár teljesen laikus vagyok a témában, remélem, hogy még több ilyen bejegyzést olvasok. Belekezdek az olvasásba, és úgy érzem, nem fogok csalódni!

Hozzászólás